Zorgprofessionals op de Interne geneeskunde krijgen van HiX de best mogelijke ondersteuning bij hun werkzaamheden. Dit is het geval voor zowel artsen en verpleegkundigen als ondersteunend personeel op de raadpleging.


Interne geneeskunde in HiX

Voor de Interne geneeskunde, die dagelijks geconfronteerd wordt met een grote variatie aan aandoeningen en zorgvragen, is flexibiliteit cruciaal. HiX ondersteunt internisten onder meer op het gebied van diabetes, endocrinologie, hematologie, immunologie en infectieziekten. Elk subspecialisme en elke functieafdeling heeft uitgebreide mogelijkheden om lichamelijk onderzoek en metingen vast te leggen.

Bovendien zorgt een veelheid aan geïntegreerde scorelijsten en gesjabloneerde orders voor een vereenvoudiging van de registraties. Het dossier voor interne geneeskunde kan worden aangevuld met uitbreidingen voor bepaalde aandoeningen of patiëntgroepen, zoals oncologiepatiënten.


Ondersteuning op maat

HiX biedt elk specialisme en iedere rol een specifieke en aangepaste view op het dossier. Met uitgebreide standaard content reikt het EPD de benodigde informatie altijd op het juiste moment en met de gewenste context aan. Hierdoor registreren zorgprofessionals gegevens eenvoudiger en efficiënter.

Met innovatieve tools zoals beslissingsondersteuning, consult 2.0 en het aanbieden van 'zorgvragen', toont HiX direct de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt. Daarnaast biedt HiX structuur, waardoor gegevens eenvoudig te filteren (en dus snel terug te vinden) zijn en de verslaglegging van bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg optimaal wordt ondersteund.

Patiënten krijgen een sterkere regie aan de hand van een geïntegreerd portaal. Behandelaars buiten de zorginstelling kunnen op hun beurt gebruikmaken van een eigen online portaal om hun patiënt op de voet te volgen. De uitwisselingsmogelijkheden van HiX met externe zorgactoren zijn legio.

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt door HiX, zodat de registratielast beperkt blijft. Bovendien worden de gegevens automatisch verzameld voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Uiteraard worden de geldende (inter)nationale wetten, regels en richtlijnen op elk moment in het zorgtraject gerespecteerd.


Voordelen

  • Vakinhoudelijke content
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.