Regelmatig ontvangt uw zorginstelling nieuwe, handige features die het werken met HiX ondersteunen. Met het HiX Innovatie Magazine brengen wij u graag op de hoogte van een aantal nieuwe tools en handige wijzigingen die in HiX zijn gerealiseerd. Deze zijn vanuit de gebruikersgroepen, ervaringen bij zorgprofessionals op de werkvloer en onze reguliere ontwikkellijn in ons elektronisch patiëntendossier opgenomen.

Wilt u zich ook inschrijven voor het magazine? Stuur ons een mail!


Editie juni 2024

Onderwerpen in deze editie:

 • PDMS | Samenvatting screening
 • Mammacare | Nieuwe consultvoering in het Mammadossier
 • Spoed | Electieve opname aanvragen
 • Datawarehouse | Power BI-rapport Nomenclatuurverrichtingen
 • Zorgcentrum na Seksueel Geweld | Geïntegreerd dossier in HiX
 • HiX Tips & Tricks


Editie januari 2024

Onderwerpen in deze editie:

 • A-team | Nieuwe werkwijze A-teams
 • Medicatie & Apotheek | Bereiden met meerdere ingrediënten
 • Antistolling | Bouwsteen Basisgegevens Antistolling
 • Data Science | Medicatievoorspeller: Suggesties voor aanvullende medicatie
 • Datawarehouse | Power BI-rapporten VG-MZG
 • HiX Mobile | Uitbreiding VMO's voorschrijven
 • Infectiepreventie | Vernieuwde contactonderzoekfunctionaliteit
 • Inzageaudit | Operationeel dashboard
 • Medicatie | Mondeling akkoord voor ad-hoctoediening
 • Medicatie | Recip-e raadplegen van niet-eigen voorschriften
 • PDMS | CTG-thuismonitoring
 • Verpleegkunde | Automatisch voltooien activiteiten
 • Zorgportaal | Patiëntvriendelijke diagnoses
 • EPD | Neurologietijdlijnen


Editie september 2023

Onderwerpen in deze editie:

 • PDMS | Artikelregistratie in tijdlijn PDMS HCK
 • Nutrition | Bereidingsrondes
 • HiX Datawarehouse | Rapporten Spoed capaciteit
 • Opname | Baby volgt moeder
 • Medicatie | Maximale inlooptijd VMO
 • OK | Gipsverbandmeester op OK
 • EPD | MOC en kankerregistratie in HiX
 • HiX Mobile Verpleegkunde | Mijn dienst
 • Palliatieve zorg | Proactieve zorgplanning
 • Medicatie | Kolommen medicatielijst
 • Nutrition | Maaltijden medewerker


Editie juni 2023

Onderwerpen in deze editie:

 • Attestprocedures favoriet maken in de module CS-attesten
 • Local Device Integration (LDI) voor Cardiologische Devices
 • Verbetering van de alarmregistratie
 • Multidisciplinaire brieven
 • Anesthesiebeloop
 • Zorgcentrum na Seksueel Geweld: geïntegreerd dossier in HiX
 • Vastleggen externe betrokkenen
 • Hernieuwde werkwijze telemetrie
 • HiX Tips & Tricks: nieuwe sneltoets kopiëren patiëntnummer
 • HiX Mobile Verpleegkunde: Voorblad


Editie februari 2023

Onderwerpen in deze editie:

 • Ritregistraties
 • VG-MZG analyse
 • HiX Datawarehouse - Kubus 'Toedieningen'
 • Oproep bevestigen via het Patiëntenportaal
 • Overzicht 'Registratie kwaliteitsindicator Apicale Chirurgie'
 • Aslengte referentiegrafiek


Editie oktober 2022

Onderwerpen in deze editie:

 • HiX Datawarehouse – Verpleegkundige gegevens (VG-MZG) productiedashboard
 • Scoreformulier (VG-MZG)
 • Kuurinformatie
 • Raadplegen Born in Belgium in HiX
 • Verplaatsen van metingen
 • Gedeeltelijke afscherming via toegangsniveaus
 • Integratie fietstesten
 • Compactere weergave linkerkolom toedienregistratie


Editie juni 2022

Onderwerpen in deze editie:

 • Arts Workspace
 • Educatieformulier
 • Wondregistratie via app ‘HiX Mobile Verpleegkundige
 • ’Vragenlijst ‘Leidraad Opvang en Evaluatie Suïcidaliteit (LOES)’
 • Overzichtenmenu in HiX
 • Complicatieregistratie cardiologie
 • Integratie echocardiografie in HiX
 • Verpleegkundige anamnese op Zorgportaal
 • Los uitvoeringsverzoek versturen in HiX
 • Klinimetrie grafisch
 • Botuline


Editie februari 2022

Onderwerpen in deze editie:

 • Pacemakerkoppeling​
 • Gestructureerde weergave van de microbiologische uitslagen
 • Batchgewijze VTGM
 • ConsultRN-koppeling
 • Hyperbare zuurstoftherapie in HiX
 • ​HiX over twee beeldschermen​
 • Behandelplannen en activiteiten relatief plannen
 • Beslisboom 'Antibiotica IV/orale switch'
 • Geoptimaliseerde weergave voor de longfunctie in consult
 • Verpleegkunde App: Favoriet maken van patiënten
 • Papierloos werken in de apotheek


Editie oktober 2021

Onderwerpen in deze editie:

 • Voorgeschiedenis kopiëren en plakken
 • ECG-viewer: ECG's bekijken, vergelijken en meten
 • Dagregistratie revalidatie: dagboek
 • Consultregistratie: Sociale anamnese
 • Consultregistratie: aanmelden patiënt vanuit MDO / MOCSBAR-overdracht
 • ​HiX Mobile: Integratie MS Teams
 • Testprotocollen voor CS-Steriel
 • Behandelbeperking / DNR via CS-Consultregistratie
 • Epicurve
 • Reumatologie: Voorbereiding eerste consult


Editie juni 2021

Onderwerpen in deze editie:

 • Consultregistratie: vernieuwde bibliotheek
 • Datawarehouse: Behandelbeperking / DNR dashboard
 • Grafische weergave labuitslagen in Zorgportaal
 • Contrastcontrole bij de radiologieaanvraag
 • Recip-e dematerialisatie voor voorschrijvers
 • Anesthesiebeloop
 • Dermatologie: Mohs-operaties in HiX
 • Stopmomenten dashboardNieuwe vragenlijst radiologieaanvraag
 • Epicurve
 • MDR: Risicoklassen in de standaard content
 • Cardiovasculair risicomoanagement: FH-tool


Editie maart 2021

Onderwerpen in deze editie:

 • Cardiologiesuite in HiX
 • 'Geen complicatie' registreren vanuit Cathkamerverslag
 • Verkorte opnameaanvraag
 • Verzending brieven dashboard
 • Vaccinatieregistratie in Vacinnet
 • Vochtregistratie in HiX Mobile Verpleegkundige
 • Dienstoverdracht obstetrie
 • Lengte/gewicht in beeld op OKSBAR-overdracht
 • Toestemmingsregistratie


Editie november 2020

Onderwerpen in deze editie:

 • ADT-koppeling voor het bevestigen van inschrijvingen bij telefonische consulten
 • Datawarehouse 2.0: Kubus goederenstroom en voorraad
 • Datawarehouse 2.0: IM Medical
 • Diabetesformulier
 • Dialyse in HiX
 • Gezag op het voorblad
 • (Sub)specialisme in consultformulier
 • PDMS: invoeren externe en transcutane bilirubinewaarden
 • Claims en compatibele netten
 • Online inchecken (Zorgportaal)


Editie september 2020

Onderwerpen in deze editie:

 • Cardiale imaging
 • Datawarehouse 2.0 - Steriel doorlooptijdendashboard
 • Datawarehouse 2.0 - Management Dashboard
 • Update koppeling Recip-e naar V4
 • Longgeneeskunde Tijdlijn
 • Multimedia-inzage in HiX Mobile
 • Lijstsjablonen bij metingen en activiteiten