Patiënten die een afspraak hebben in ZNA Cadix moeten vanaf nu meer duidelijkheid krijgen tijdens het aanmeldproces. Via een tablet in de wachtzaal ontvangen ze feedback of ze zich op de juiste locatie bevinden of niet. Dit met als doel de patiënttevredenheid te bevorderen, de zorginstelling meer grip te bieden op waar de patiënt zich bevindt en voor een efficiëntere invulling van de raadpleging te zorgen. Kris Laerenbergh, Applicatiebeheerder bij ZNA, vertelt meer over de ontwikkeling van deze nieuwe functionaliteit in HiX en hoe ook het ChipSoft Innovatieplatform bijdraagt aan de verrijking van het elektronisch patiëntendossier.

Feedback in de wachtzaal

Voor deze nieuwe ontwikkeling werken ChipSoft en ZNA samen aan de optimalisatie van het decentrale aanmeldproces voor patiënten. Kris vertelt: "Wanneer patiënten toekomen in het ziekenhuis, melden ze zich aan met hun identiteitskaart bij een centrale zuil in de inkomhal. Op basis van hun geplande afspraak krijgen ze een ticket met een QR-code en de route die ze moeten volgen naar de juiste wachtzaal. Bij de wachtzaal aangekomen, scannen ze de QR-code aan een tablet. Deze tablet geeft meteen feedback of de patiënt zich op de juiste locatie bevindt of zich naar een andere wachtzaal moet begeven. Wanneer de patiënt zich heeft aangemeld in de wachtzaal, krijgt ook de arts meteen een melding in het EPD dat de patiënt aanwezig is."

Voordelen voor arts en patiënt

Ab Ludwig, software consultant bij ChipSoft, ontwikkelde deze functionaliteit en legt de verschillende voordelen uit: "Enerzijds geeft deze ontwikkeling zorginstellingen meer inzicht in waar patiënten zich bevinden in het ziekenhuis. Anderzijds biedt het patiënten een betere service, aangezien zij op de hoogte worden gebracht of ze zich op de juiste locatie bevinden. Bovendien kunnen artsen hun raadpleging efficiënter invullen, aangezien ze in het EPD melding krijgen welke patiënten reeds aanwezig zijn in de wachtzaal. In de nabije toekomst hopen we dit proces uit te breiden met wachtrijmanagement, waarbij patiënten in de wachtzaal te zien krijgen wanneer ze aan de beurt zijn."

De functionaliteit is nog volop in ontwikkeling. Kris licht toe: "Er duiken nog een aantal kinderziektes op in het proces, maar die worden heel kort op de voet opgevolgd door Ab. Ook eventuele vragen worden snel beantwoord. Dat is heel fijn. Zo zijn we bijvoorbeeld aan het kijken om meer te werken met tekeningen en iconen op de feedbackschermen van de tablets zodat het visueel duidelijk is wat de patiënt precies moet doen. Eens het hele proces op punt staat, ben ik ervan overtuigd dat het een meerwaarde zal zijn voor zowel de patiënten als de artsen."

Samen met andere ziekenhuizen ontwikkelingen uitwerken

Kris en Ab maken beiden ook onderdeel uit van de Round Table Zorgportaal, een terugkerende bijeenkomst georganiseerd door het Innovatieplatform. Hier komen verschillende ambassadeurs uit klantziekenhuizen samen om prioriteiten en wensen voor een specifiek thema binnen elektronisch patiëntendossier HiX met elkaar te bespreken. Tijdens de laatste Round Table Zorgportaal werd bovengenoemde ontwikkeling ook voorgesteld. Kris vertelt over deze bijeenkomst: "Het is heel interessant om met de verschillende ziekenhuizen samen te komen, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om gezamenlijke wensen te uiten of ontwikkelingen mee in een bepaalde richting te sturen."

Wat Kris de grote meerwaarde van deze bijeenkomsten vindt? "Het rechtstreeks contact met de consultants. Normaal gezien verloopt contact voornamelijk via support calls, waardoor het anoniemer is en je niet meteen weet wat de status van je vraag is. Tijdens een Round Table kunnen we duidelijk aangeven waar we mee worstelen of welke zaken we graag willen aanpakken. We kunnen meer uitleg geven, gedachten uitwisselen en meteen met elkaar in gesprek gaan. Het is heel fijn dat de consultants ons ondersteunen en met onze punten aan de slag gaan." 

Neem contact op!