Wat is voor u als arts de meerwaarde van een elektronisch patiëntendossier? U werkt dagelijks met software om patiëntgegevens te raadplegen en te registreren. Daarom is een efficiënt systeem van essentieel belang, zodat u patiënten zo goed en vlot mogelijk kan behandelen. Dr. Johan Huygh, intensivist in ZNA, legt uit op welke vlakken hij een vooruitgang ziet sinds het ziekenhuis met EPD HiX werkt.

Meer voordelen van EPD HiX voor artsen

Doorstroom van gegevens zorgt voor kwaliteitswinst

“In ZNA werken we nu een jaar met HiX. Het voornaamste voordeel is dat het een overkoepelend systeem is voor het hele ziekenhuisnetwerk. Er is een veel vlottere doorstroom van informatie. Vroeger moest informatie van het ene naar het andere programma gekopieerd worden of van papier naar een elektronisch systeem worden overgezet. Er was meer kans op fouten doordat informatie werd gemist of niet werd bijgewerkt. Nu stromen de patiëntgegevens van de ene ziekenhuisdienst door naar de andere, waardoor de informatie bij een transfer niet verloren gaat en steeds up-to-date is. Zo hoeven medicatie- of verpleegorders ook niet opnieuw te worden ingegeven, maar blijven ze gewoon doorlopen. Dat is een hele grote winst aan kwaliteit.”

Kwalitatievere en patiëntveiligere zorg

“Ik ben er heilig van overtuigd dat ons EPD bijdraagt aan een verbeterde zorgkwaliteit. We hebben meer en beter overzicht van de parameters, de vochtbalans en de medicatietoedieningen, en we kunnen deze informatie over langere periodes inzien. Dit biedt veel meer inzicht in wat er gebeurt met de patiënt en maakt de zorg patiëntveiliger dan vroeger. Het EPD geeft ons niet alleen een beter beeld, er wordt ook minder informatie gemist. Dit alles resulteert in een verhoogde zorgkwaliteit.” 

Tijd besparen door efficiëntere werkprocessen

“We merken een groot verschil in de werkprocessen, ook op de intensieve zorgen. Zo verloopt het opvolgtraject van de patiënt bijvoorbeeld veel efficiënter en sneller. Tijdens onze dagelijkse toer maken we per patiënt een opvolgnota, die een vooringevulde dagstatus bevat met alle belangrijke patiëntgegevens. We hebben veel meer informatie ter beschikking dan voordien, zoals de medicatie en parameters, scores van de verpleging, etc. Hierdoor heb je een duidelijk overzicht en kan je veel sneller een doordacht beleid opstellen.”

“Ook met de ontslagplanning besparen we nu veel tijd. Vroeger werd de ontslagbrief pas helemaal op het einde opgemaakt en kroop daar heel veel tijd in omdat er een samenvatting werd gemaakt van het hele verloop van de opname. In HiX werken we vanaf het begin van de opname al aan de ontslagbrief. Bij het opnemen van de patiënt steken we iets meer tijd in het administratieproces, maar bij het ontslag is het dan weer veel simpeler. Dan moeten we enkel kort vervolledigen en is de brief klaar. Dat is een heel groot verschil op vlak van tijdbesparing.”

Heldere communicatie tussen zorgverleners

”Ook de communicatie tussen de verschillende specialismen is verbeterd omdat er een digitale weerslag is van wat er gebeurt met de patiënt gedurende het volledige zorgproces. Naar de verpleging toe is de communicatie veel duidelijker en geven we elkaar meer feedback over hoe de orders verlopen. Ondanks dat heel veel digitaal gebeurt in het EPD, praten we nu zelfs meer met elkaar over het beleid dan ervoor.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over de voordelen van elektronisch patiëntendossier HiX voor artsen? Lees ze via de onderstaande button.

Lees meer