We zijn voortdurend bezig met innovatie en streven ernaar om ons elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX steeds te verbeteren. Een concreet voorbeeld daarvan is de recente integratie van de vernieuwde medicatiebewaking aan de hand van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). In dit artikel gaan we dieper in op de kracht van MFB's, hoe ze de klassieke medicatiebewaking overstijgen en waarom ze een cruciale rol spelen in de patiëntveiligheid.

Wat zijn MFB’s?

Medisch Farmaceutische Beslisregels zijn geautomatiseerde medicatiebewakingssignalen die verschillende gegevens uit het patiëntendossier combineren om relevant medicatieadvies op maat van elke individuele patiënt te verstrekken aan artsen en verpleegkundigen. Door meerdere patiëntkenmerken op een structurele manier samen te brengen, wordt medicatiebewaking meer maatwerk. MFB’s zijn ontwikkeld door de apothekersorganisatie KNMP in Nederland en worden uitgeleverd via de G-standaard van Z-index. Ook in België kiezen we er al jaren bewust voor om deze standaard als basis voor de medicatiebewaking in HiX te gebruiken. Door deze te combineren met de Belgische SAM-database realiseren we een medicatiebewaking die veel verder gaat dan wat gangbaar is, wat HiX uniek maakt op de Belgische markt.

Wat houdt deze vorm van medicatiebewaking precies in?

De klassieke medicatiebewaking die geïntegreerd was in HiX focuste zich voornamelijk op controles met betrekking tot de voorgeschreven medicatie, zoals interacties, contra-indicaties en allergieën. Wanneer een arts bijvoorbeeld een NSAID voorschreef, kreeg hij/zij in het EPD steeds de waarschuwing dat het aangeraden is om in combinatie ook een maagbeschermer voor te schrijven, op basis van de bijwerkingen van de eerste medicatie. De medicatiebewaking op basis van MFB’s is nóg uitgebreider en kijkt naar meer factoren zoals leeftijd, voorgeschiedenis en labowaarden. Wanneer hieruit blijkt dat er bijvoorbeeld geen relevante voorgeschiedenis of andere actieve medicatie met betrekking tot maaglast aanwezig zijn, dan wordt de melding met advies tot maagbescherming in dit geval niet getoond in het dossier.   

Een ander voorbeeld is het voorschrijven van breedspectrumantibiotica. Deze medicatie is zwaar belastend voor de nieren en mag enkel genomen worden wanneer de nierwaarden voldoende zijn. Met de medicatiebewaking op basis van MFB’s wordt in HiX gekeken naar de meest recente labowaarden. Indien de waarde van de nieren te laag is, krijgt de arts of de verpleegkundige de waarschuwing dat de nierfunctie onvoldoende is om de medicatie op te starten.

Wat zijn de voordelen van deze vernieuwde medicatiebewaking?

Doordat de medicatiebewaking via MFB’s gerichter aan de slag gaat en een uitgebreidere set aan gegevens controleert, krijgen artsen relevantere waarschuwingen in het patiëntendossier. Deze nieuwe vorm van medicatiebewaking ondersteunt niet alleen artsen en verpleegkundigen gerichter bij het voorschrijven van medicatie, het bevordert de patiëntveiligheid ook enorm. De integratie van deze MFB’s is een eerste stap in de richting naar nog meer medicatieveiligheid in HiX. Volgende stap is dat we in onze gebruikersgroep Medicatie/Apotheek samen met de klanten aan de slag gaan om de inrichting van de MFB’s verder te optimaliseren zodat eventuele overbodige signaleringen (die af en toe nog opspelen) tot een absoluut minimum worden beperkt.” Ziekenhuisapotheker Matthijs van de Poll van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven vertelt er meer over in onderstaand artikel.

Lees het interview met Matthijs van de Poll hier