Als arts spendeert u veel tijd aan administratie. Om die administratieve last tot een minimum te beperken beschikt elektronisch patiëntendossier HiX reeds over een innovatief consultformulier waarmee alle handelingen vanuit één scherm en met zo weinig mogelijk clicks gerealiseerd worden. Met de komst van artificiële intelligentie gaan we hier nog een stap verder in en zetten we koers naar het consult van de toekomst. Dit met als doel nog meer administratieve stappen te automatiseren.

Lees meer over AI

Tijdbesparing door innovatieve consultvoering

Het huidige consultformulier in HiX biedt arts-specialisten reeds verregaande ondersteuning om het werkproces efficiënter te maken. Per specialisme bevat het EPD een reeks voorgedefinieerde zorgvragen. Aan deze zorgvragen is telkens een beleid gekoppeld waardoor HiX aan de hand van de geselecteerde zorgvraag meteen vervolgstappen in het behandelplan voorstelt. Op basis hiervan krijgt de arts medicatievoorstellen of worden verdere onderzoeken zoals een RX of CT-scan automatisch aangevraagd. Bovendien zijn deze aanvragen tot verdere onderzoeken reeds voorgevuld met de gekende informatie uit het patiëntendossier. Hierdoor hoeft de arts slechts minimale registraties in te voeren. Deze manier van consultvoering is bijgevolg enorm tijdbesparend, ook omdat alles binnen éénzelfde formulier gebeurt.

Maar hoe ziet het consult van de toekomst er dan uit? 

Artificiële intelligentie heeft het potentieel om administratieve stappen te automatiseren zodat artsen nog meer kostbare tijd besparen. Met de integratie van AI-toepassingen in het EPD willen we werkprocessen verder optimaliseren en de administratielast tot een minimum beperken. Daarom is het bedrijf bezig om steeds meer concrete AI-tools te integreren in het consultformulier. Maar wat zijn nu precies de mogelijkheden?

Weer tijd om te dokteren

Een waardevolle oplossing is de integratie van spraakverwerkingstools zoals Autoscriber in het EPD. Hierbij wordt het gesprek tussen arts en patiënt opgenomen en getranscribeerd, waarna een AI-model automatisch de meest relevante gegevens in een samenvatting genereert en rechtstreeks toevoegt aan het consultformulier in HiX. Deze samenvatting wordt nu verder uitgebreid om ook meteen acties en gestructureerde data klaar te zetten zoals diagnoses, labo-aanvragen en medicatievoorschriften. Op deze manier kan de arts met minimale effort het consult uitvoeren en in plaats van voortdurend te moeten noteren tijdens het gesprek, kunnen ze hun volledige aandacht besteden aan de patiënt.

Belang van betrouwbaarheid

Daarnaast ontwikkelde ChipSoft een integratie met large language models zoals ChatGPT. Deze kunnen breed ingezet worden binnen HiX, bijvoorbeeld om na een consult of opname automatisch een samenvatting voor de huisarts te genereren. Door middel van een model als ChatGPT wordt de gevraagde informatie uit het patiëntendossier gehaald en rechtstreeks in een briefsjabloon geplaatst. De voordelen voor u als arts zijn opnieuw duidelijk: meer tijd voor directe patiëntenzorg en minder tijd besteden aan administratieve taken.

Hoewel de verwachtingen van AI hooggespannen zijn, blijft de implementatie een uitdagend proces. Het valideren van samenvattingen en andere gegenereerde informatie kost tijd en moet zorgvuldig gebeuren om de betrouwbaarheid te waarborgen. De grootste uitdaging voor de toekomst is dat de integratie van deze tools met het EPD vooral een meerwaarde blijft bieden aan artsen. ChipSoft ziet het potentieel van AI en blijft de verschillende mogelijkheden onderzoeken met een team van experten.

Meer weten over de mogelijkheden van elektronisch patiëntendossier HiX voor u als arts? Lees er alles over via onderstaande knop.

Lees meer over de voordelen van HiX voor artsen